Wyższe składki ZUS

2018-01-15


Drogi Przedsiębiorco!

Nowy rok zawsze przynosi nowe… nie koniecznie “lepsze”

Warto pamiętać, że z nowym rokiem zmieniają się wartości składek ZUS. Niestety zapłacimy więcej… O ile?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2018 roku o 4,2% wyższe składki, a w przypadku nowych przedsiębiorców aż o 5%.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata, wysokość składek ZUS zależy od wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok. Wartość ta opublikowana została już w ustawie budżetowej na 2018 rok. Wynosi ona 4 443 zł i jest o 180 zł wyższa niż w roku 2017. Podstawę wymiaru składek ZUS na 2018 rok stanowi 60% tej kwoty, czyli 2 665,80 zł.

W przypadku nowych przedsiębiorców (działalność gospodarcza prowadzona krócej niż 2 lata) wysokość składek ZUS uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku płaca minimalna wynosić będzie 2100 zł, tj. o 100 zł więcej niż w roku 2017. Podstawę wymiaru składek ZUS dla nowych przedsiębiorców stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia czyli kwota 630 zł.

Ubezpieczenie zdrowotne

Wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2017 roku stanowi podstawę do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. To przeciętne miesięczne wynagrodzenie wg GUS wyniosło 4 739,91 zł. Podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% tej wartości, czyli kwota 3 554,93 zł.

Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie mają czas do 10. dnia następnego miesiąca, czyli za styczeń do 10.02.2018. Z racji tego, że termin przypada na sobotę, zapłacić można do poniedziałku - 12.02.2018.

Warto wiedzieć, że nowe zasady naliczania składek ZUS, które umożliwią najmniejszym przedsiębiorcom obniżenie wysokości tej daniny, mają zostać wprowadzone w 2019 roku.

Zasadniczą częścią projektu jest wprowadzenie wyraźnie niższej składki ZUS dla małych firm (stanowiącej około 60 procent tej obecnie obowiązującej), czyli takich, których miesięczne obroty nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli w warunkach roku 2018 byłaby to kwota 5 250 zł.