Rachunek składkowy ZUS

2017-12-14


Drogi Przedsiębiorco!

Czy otrzymałeś list od ZUS dot. indywidualnego rachunku składkowego?

Od stycznia 2018 roku jednym przelewem opłacisz składki ZUS.

Nowe przepisy przewidują nadanie przedsiębiorcom indywidualnych numerów rachunków składkowych (NRS). Składki dokonywane zbiorczo jednym przelewem na konkretnie przyznany rachunek będą rozdzielane proporcjonalnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na poszczególne ubezpieczenia i fundusze.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, jeżeli płatnicy składek nie otrzymają informacji o numerach rachunków składkowych w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r., są obowiązani zwrócić się do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o jej przekazanie przed najbliższym terminem opłacania składek.

Zgodnie z nowymi przepisami unikalny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr, przy czym 2 pierwsze oznaczają liczbę kontrolną banku, 11 kolejnych cyfr to numer kontrolny ZUS, 13 ostatnich cyfr to NIP płatnika bądź inny numer identyfikacyjny nadany przez ZUS w przypadku nieposiadania przez płatnika numeru NIP. Warto pamiętać, że w przypadku pomyłki przy dokonywaniu przelewu, płatnik zapłaci odsetki za opóźnienia w regulowaniu składek.

Przedsiębiorcy posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS będą mogli od 1 stycznia 2018 r. sprawdzić tam swój nowy numer konta składkowego.

Warto podkreślić, że w przypadku, gdy przedsiębiorca, konsument i inne podmioty nie będą znać swoich indywidualnych rachunków składkowych, nie będą mogli opłacić składek w 2018 r. według starych zasad. Zgodnie z informacjami z ZUS-u istniejące rachunki bankowe przestaną działać 31 grudnia 2017 r. Jednak zgodnie z nowymi zasadami, w 2018 r. jednym przelewem opłacimy również zaległe składki za 2017 r. i bieżące składki.