Nowe pliki JPK

2018-01-31


JPK_VAT to dopiero początek…

Od 1 lipca 2018 r., oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych plików JPK_VAT, organy podatkowe – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – będą mogły wezwać mikroprzedsiębiorcę oraz małego i średniego przedsiębiorcę, który prowadzi księgowość w formie elektronicznej, do dostarczenia innych struktur JPK z informacjami na temat:

  • faktur,
  • ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • wyciągów bankowych,
  • obrotów magazynowych.

W takiej sytuacji będzie nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK. Można je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych.

W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) istnieje możliwość zwrócenia się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie.

Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł.