Ulga na start

2018-03-01


Masz plan rozpocząć swój pierwszy biznes?

To dobrze się składa, ponieważ od 31.03.2018 wchodzi w życie tzw. “ulga na start” - jedna ze zmian przewidzianych w ustawie Prawo dla przedsiębiorców wchodzącej w skład pakietu ustaw Konstytucja dla biznesu.

“Ulga na start” jest uprawnieniem dla rozpoczynających działalność przedsiębiorców polegającym na zwolnieniu z płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Jak wynika z uzasadnienia projektu ma to być szczególny rodzaj korzyści i zachęty dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po upływie dłuższego okresu czasu.

Kto może skorzystać z ulgi na start? Z “ulgi na start” może skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy;
  • podejmuje działalność ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Co istotne? Nieopłacanie składek przez okres korzystania z ulgi spowoduje brak prawa do świadczeń za ten okres (przedsiębiorca nie będzie mógł pójść na zwolnienie lekarskie ani odprowadzać kapitału na emeryturę). Skorzystanie z „ulgi na start” zależy tylko od woli przedsiębiorcy i jest alternatywą wobec tradycyjnego systemu ponoszenia ciężarów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Przez pierwsze 6 miesięcy działalności, zamiast standardowego ZUS-u przedsiębiorcy będą musieli opłacać jedynie składkę zdrowotną, która w 2018 r. wynosi 319,94 zł. Po 6 miesiącach przez kolejne 2 lata będą płacić tzw. mały ZUS, który w 2018 r. wynosi 504,66 zł (bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe) lub 520,10 zł (ze składką na ubezpieczenie chorobowe). Z kolei duży ZUS wynosi odpowiednio 1.166,85 zł lub 1.232,16 zł.

Oznacza to, że okres ulg wydłuży się z 2 lat do 2,5 roku.