Zmiana formy opodatkowania

2019-01-03


Ważne: Do dn. 20.02.2019 jest szansa na zmianę formy opodatkowania przychodów

Dobrze wybrana forma opodatkowania pomoże zaoszczędzić firmie sporo pieniędzy, natomiast źle - może spowodować nawet bankructwo. 

Podatnik ma do wyboru 4 formy opodatkowania i istnieje możliwość zmiany tej formy w nowym roku, składając wniosek o zmianę formy opodatkowania w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy przychód w nowym roku (generalnie: do 20. lutego).

Poniżej przedstawiamy krótkie informacje na temat form opodatkowania:

Opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej

Ta forma opodatkowania jest przyznawana automatycznie, o ile nie złożyło się oświadczenia o wybraniu innej do Urzędu Skarbowego.

Podatek liniowy

Forma liniowa podatku wynosi 19%. Podstawę opodatkowania stanowi dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nad kosztami uzyskania przychodów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych opłacają podatek jedynie od osiągniętego przychodu, bez pomniejszenia go o uzyskane koszty. Ten specyficzny rodzaj opodatkowania mogą zastosować niektórzy przedsiębiorcy. W zależności od rodzaju działalności stawka podatku wynosi 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17%, 20%.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania i nie odzwierciedla osiąganych przychodów. Jej wysokość zależy od wielu czynników, m.in. od: rodzaju prowadzonej działalności, ilości zatrudnionych osób, liczby ludności w miejscu prowadzenia działalności czy wieku podatnika. Tę formę opodatkowania wybierają tylko ci, którzy wymienieni są w art. 23 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym - czyli np. przedsiębiorstwa prowadzące usługi rozrywkowe.

Jak zawiadomić?

Aby dokonać zmiany formy opodatkowania, podatnik powinien wypełnić formularz CEIDG-1. Może to zrobić przez internet.

Dokonany wybór sposobu opodatkowania, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik zawiadomi w formie pisemnej Urząd Skarbowy o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.

Podsumowując

Nie ma formy opodatkowania, która miała same zalety. Przedsiębiorcy muszą znaleźć tak naprawdę złoty środek, na którym ich kieszeń najmniej ucierpi.

Jest jeszcze trochę czasu na przeanalizowanie sytuacji i podjęcie decyzji. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu.