Kwota wolna od podatku

2018-11-14


Drogi Podatniku,

Czy słyszałeś, że kwota wolna została podwyższona? Ale czy masz świadomość, że nie każdy ma przywilej z niej korzystać?

Do końca 2016 roku wynosiła ona 3.091 zł. W 2017 roku kwota wolna od podatku wynosiła 6.600 zł.

Podstawową kwotą wolną od podatku w 2018 roku będzie 8.000 zł

Kwota ta będzie zależna od wysokości dochodu według następującego schematu:

  • gdy dochód będzie niższy niż 8.000 zł, kwota wolna wyniesie 8.000 zł (podatnik nie zapłaci podatku),

  • gdy dochód zamknie się w przedziale od 8.000 zł do 13.000 zł, kwota wyniesie na zasadzie degresji od 8.000 zł do 3.091 zł,

  • gdy dochód będzie wyższy niż 13.000 zł, ale niższy niż 85.528 zł to kwota wolna od podatku wyniesie 3.091 zł (wartość stała),

  • przy dochodzie między 85.528 zł a 127.000 zł kwota wyniesie od 3.091 zł do 1 zł (według degresji),

  • przy dochodzie przekraczającym 127.000 zł kwota wolna od podatku nie wystąpi.

Tak więc okazuje się, że kwota została podwyższona dla najuboższych, a zabrana osobom zarabiającym najwięcej.

Kwota wolna od podatku obowiązuje podatników PIT-36 lub PIT-37.

Kwota wolna od podatku a IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to rachunek, na którym gromadzi się prywatne oszczędności na emeryturę. Dobrze wiedzieć, że wpłaty przelewane na IKZE można odpisać od podstawy opodatkowania podatkiem PIT i zapłacić niższy podatek.
Dlatego warto każdego roku wykorzystywać całkowity limit wpłat na IKZE (5.331,60 zł w 2018 r.) – im więcej wpłacimy na IKZE, tym mniej podatku dochodowego zapłacimy.

Ciekawostka

Według raportu z 2016 roku „Praca w Unii Europejskiej – podatki i składki” przygotowanego przez PwC Polska, tak kształtowały się kwoty wolne od podatku w poszczególnych krajach:

Cypr 19.500 euro
Wielka Brytania 14.100 euro
Austria 10.000 euro
Niemcy 8.652 euro
Francja 5.963 euro
Szwecja do ok. 3.600 euro
Grecja 2.100 euro
Czechy 895 euro
Polska ok. 750 euro (3.091 zł)