Zbliża się termin rozliczenia podatku dochodowego za rok 2017

2018-04-01


W dniu 30 kwietnia 2018 mija termin rozliczenia PIT 36 (działalność gospodarcza, najem), PIT 36L (podatek liniowy), PIT 37 (umowa o pracę), PIT 38 (kapitały pieniężne), PIT 39 (nieruchomości).

Deklaracje podatkowe można złożyć na trzy sposoby:

  • osobiście, składając wizytę w Urzędzie Skarbowym;
  • korespondencyjnie, wysyłając PIT za pośrednictwem Poczty Polskiej (za datę złożenia dokumentu uznaje się datę stempla pocztowego);
  • przez internet, wysyłając deklarację w formie elektronicznej.

Podatnicy, którzy nie złożą PIT w obowiązującym terminie, muszą się liczyć z konsekwencjami, gdyż fiskus może nałożyć karę pieniężną. Warto więc rozliczyć PIT terminowo nawet w przypadku, gdy dysponujemy niepełnymi danymi. W późniejszym terminie można uzupełnić rozliczenie składając korektę.

Nie wszyscy są zobowiązani do złożenia rozliczenia PIT

Obowiązek taki nie dotyczy osób, które nie osiągnęły w roku podatkowym żadnych przychodów, albo tylko takie, które nie podlegały opodatkowaniu.

Jeśli jednak musisz rozliczyć PIT masz możliwość skorzystania z następujący ulg:

  • ulga na dzieci,
  • ulga na internet,
  • ulga odsetkowa,
  • ulga rehabilitacyjna,
  • ulga B+R na badania i rozwój,
  • darowizny i ulga dla krwiodawców.

Warto pamiętać o przekazaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Co istotne, przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.