Zmiana przeznaczenia formularza PIT-8C

2019-01-24


Od 1 stycznia 2019 r. zmieniło się przeznaczenie formularza PIT-8C

Począwszy od nowego 2019 roku płatnicy nie będą już wykazywali przychodów z innych źródeł ani stypendiów studenckich w informacji PIT-8C. Posłuży im o tego zmodyfikowany formularz PIT-11.

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące m.in. stosowania formularzy dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. Na szczególną uwagę zasługuje modyfikacja zasad wystawiania informacji PIT-8C.

Po tej dacie płatnicy nie będą już wykazywali w niej przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, a także stypendiów wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 40b tej ustawy. Zmiany te wprowadza nowe rozporządzenie Ministra Finansów 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: rozporządzenie).

Więcej informacji w PIT-11

Treść wspomnianego rozporządzenia wskazuje na to, odpowiednim drukiem w tym zakresie będzie PIT-11. To właśnie w nim znajdą się również informacje o wspomnianych wcześniej przychodach z innych źródeł a także stypendiów uczniowskich i studenckich, dotychczas wykazywanych w PIT-8C. Przy czym stypendia będą w nim ujmowane w nieco inny sposób niż dotychczas.

Ograniczony zakres PIT-8C

Przeniesienie wskazanych wcześniej danych z PIT-8C do PIT-11 nie oznacza likwidacji pierwszego z wymienionych druków.

Po zmianach, w wersji PIT-8C (9), nadal będzie on pełnić funkcje informacyjne, jednakże w porównaniu z wcześniejszymi wersjami tego formularza, w bardzo ograniczonym zakresie.

Mianowicie od 1 stycznia 2019 r. wspomniana informacja, która do tej pory była przeznaczona do wykazywania w niej danych o przychodach z innych źródeł oraz o przychodach ze stypendiów studenckich – posłuży tylko i wyłącznie do informowania o przychodach z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o PIT (ujmowanych w zeznaniu PIT-38).

W konsekwencji, w związku ze zmianą przeznaczenia, nie będzie się już ona nazywać „Informacją o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych”, lecz „Informacją o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych”.

Znajdą się w niej (w części D) dane o przychodach kapitałowych obejmujące:

▪ odpłatne zbycie papierów wartościowych,

▪ realizację praw wynikających z papierów wartościowych,

▪ odpłatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających,

▪ odpłatne zbycie niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji) w spółkach,

▪ objęcie udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.