Zbliża się ostateczny termin złozenia PIT-28

2019-01-23


“Jesteś” na ryczałcie? Wynajmujesz mieszkanie?

W dn. 31.01.2019 mija termin na złożenie formularza PIT-28.

Kto ma obowiązek złożenia PIT-28?

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia zeznania rocznego PIT-28 są:

▪ osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

▪ osoby prowadzące działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtem, oraz

▪ osoby osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, przy czym umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyższy podatek od najmu

Najem jest jednym ze źródeł przychodów, jakie można opodatkować ryczałtowo. Warto zwrócić uwagę, że od stycznia 2018 r. zmieniły się zasady w tym zakresie.

Podatnicy, których przychody z najmu przekroczą 100 tys. zł, zapłacą wyższy podatek. Podstawowa stawka ryczałtu od przychodów z najmu wynosi 8,5 proc.

Od stycznia 2018 r. ma ona jednak zastosowanie jedynie do przychodów do kwoty 100 tys. zł. Od nadwyżki ponad tę wartość, stawka ryczałtu wynosi 12,5 proc. przychodów.