Zmiany od 01.01.2019 w rozliczaniu samochodów osobowych

2018-12-05


Tak jak każdego roku, także od 01.01.2019 szukują się zmiany prawa podatowego. Wśród zmian są nowe zasady rozliczania kosztów podatkowych dotyczących firmowych samochodów osobowych. Od 2019 roku zmienią się w szczególności zasady rozliczania amortyzacji samochodów osobowych, leasingu i kosztów eksploatacyjnych.

Trzeba zaznaczyć, że finalnie wprowadzone zmiany zostały złagodzone w porównaniu z pierwotymi zamierzeniami.

Limit 150 tysięcy dla aut osobowych

Nowe przepisy prowadzają limit 150 tys. zł zarówno dla kosztów amortyzacji, jak i kosztów leasingu oraz długoterminowego wynajmu samochodów osobowych (w przypadku samochodow eletronicznych limit wynosi 225 tys. zł). Wydatki z tego tytułu dla aut o wartości powyżej 150 tys./225 tys. zł nie będą mogły zostać zaliczane w całości do kosztów uzyskania przychodów (dotyczy to również ubezpieczenia AC). Limit dla amortyzacji obowiązywał już wcześniej (został jedynie podwyższony z 20 tys. euro do 150 tys. zł), ale nowością jest objęcie nim także rat z tytułu leasingu oraz abonamentu za wynajem długoterminowy.

Nowe obostrzenia dla wydatków eksploatacyjnych

Projekt przyjęty przez Sejm wprowadza także ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków eksploatacyjnych. Mowa tu o zakupie paliwa, opłatach autostradowych i parkingowych czy za myjnie, ale też o zakupie i wyminie opon oraz serwisy.

Przedsiębiorcy wykorzystujący auta w tzw. cyklu mieszanym (zarówno w działalności gospodarczej, jak i dla celów prywatnych) będą mogli zaliczyć w koszty jedynie 75% poniesionych wydatków. Dotychczas ujmowano w koszty całość wydatku. Dla ustalenia uwagi - w tym wariancie dla celów VAT możliwe jest odliczenie jedynie 50% VAT, ale w koszty możny było ująć całą kwotę netto + nieodliczony VAT.

Jeśli przedsiębiorca jest właścicielem samochodu używanego w działalności gospodarczej, lecz nie ujął go w ewidencji środków trwałych, może rozliczyć jedynie 20% wydatków jako koszty uzyskania przychodu. Wcześniej obowiązywała kilometrówka, którą właściciel był zobowiązany przygotowywać, aby odliczyć całośc kosztów do wysokości limitu.

Aby odliczyć całość kosztów, konieczne będzie złożenie odpowiedniej deklaracji w urzędzie skarbowym, że auto jest wykorzystywane tylko dla celów biznesowych oraz trzeba będzie przygotowywać kilometrówkę (dokument, który służy odliczeniu wydatków na podstawie ewidencji przejechanych kilometrów i urzędowej stawki za kilometr przebiegu), podobną do tej, jaka już dziś obowiązuje podatników VAT chcących odliczać całość tego podatku.

Wyżej wskazane zmiany mają poważne konsekwensje w rozliczaniu leasingu

🔻 Zwiększenie limitu amortyzacji w przypadku nabycia auta do kwoty 150 000 zł (aktualny limit wynosi 20 000 Euro).

🔻 Dla samochodów osobowych użytkowanych wyłącznie służbowo, koszty uzyskania przychodu będą stanowiły wydatki eksploatacyjne w 100% – np. wydatki na paliwo.

🔻 Dla samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych (firmowych oraz prywatnych) do KUP zaliczymy 75% wydatków eksploatacyjnych (opłaty parkingowe, paliwo, oleje, serwis, ogumienie czy naprawy).

🔻 Limitem 150 000 zł objęty zostanie również leasing operacyjny samochodów osobowych spalinowych (obecnie limit ten nie obowiązuje). Obecnie korzystający (leasingobiorcy) zaliczają opłaty leasingowe do kosztów bez żadnych ograniczeń (w tym raty kapitałowe i odsetki). Wprowadzenie ograniczenia spowoduje, że nieopłacalne stanie się leasingowanie drogich aut osobowych. Resort finansów sam przyznaje, że miał na celu właśnie ograniczenie opłacalności leasingu luksusowych samochodów.

Jeśli wartość auta wyniesie do 150 000 zł to całość wydatków związanych z wpłatą wstępną, ratami leasingowymi czy ubezpieczeniem AC zaliczymy do kosztów uzyskania przychodu.

Jeśli firma wzięła w leasing samochód osobowy o wartości 300 tys. zł przekroczyła dwukrotnie wspomniany limit. Wtedy do KUP będzie mogła zaliczyć jedynie połowę (150 000 zł/300 000 zł = 1/2 = 50%) wydanej sumy na wpłatę inicjalną oraz połowę każdej z rat leasingowych. Także obowiązkowe przy leasingu ubezpieczanie AC, którego cena jest powiązana z wartością auta, trzeba rozliczyć będzie w ten sam sposób.

🔻 Dodano, że analogiczny limit, ale w wysokości 225 000 zł, obejmie auta elektryczne.

🔻 Co chyba najważniejsze: wydatki związane z opłacaniem raty leasingowej nie będą objęte 75% limitem zaliczania do KUP! Pod warunkiem, że w racie leasingu nie będą ujęte również opłaty eksploatacyjne (czyli np.: wymiana opon albo serwis). W przeciwnym razie ta cześć raty leasingu (zawierająca np. opłatę za naprawę czy koszty opon) zostanie objęta limitem 75% ale sam koszt finansowania już nie!

🔻 Umowy zawarte do końca 2018 roku będą rozliczane na statych zasadach przez cały okres jej trwania