Jak mądrze pomagać?

2018-12-27


Czy wiesz, że przekazana darowizna może obniżyć wysokość podatku do zapłaty w rozliczeniu rocznym PIT❓

Zbliża się wielkie narodowe święto – WOŚP. Miliony Polaków wrzucą do puszki choć przysłowiowy grosz, jednak może warto zrobić przelew na rzecz tej organizacji i dzięki temu zmniejszyć podatek do zapłaty?

To samo tyczy się datków podczas “kolędy”.

Poniżej opisujemy jak funkcjonuje instytucja darowizny.

Podstawę opodatkowania, a tym samym także podatek, można obniżyć o przekazane w ubiegłym roku darowizny.

Wyliczając podatek w pierwszej kolejności należy od uzyskanego w danym roku przychodu z danego źródła odjąć koszty jego uzyskania. W ten sposób uzyskuje się dochód (ewentualnie stratę, gdy koszty były wyższe niż przychody). Ustawodawca wskazuje, co można na tym etapie odjąć od dochodu. Jedną z takich możliwości są darowizny.

Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odliczenia skorzystają tylko osoby rozliczające się według zasad ogólnych (skali podatkowej) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Darowizny nie odliczą natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) lub kartą podatkową.

Dla kogo darowizny?

Nie każda darowizna pozwoli na zmniejszenie dochodu do opodatkowania. Konieczne jest przekazanie darowizny organizacji realizującej cele pożytku publicznego (tzw. Organizacji Pożytku Publicznego – ich wykaz: https://www.e-pity.pl/wykaz-opp/). Oddzielną kategorię stanowią darowizny przekazane na cele kultu religijnego (np. na budowę kościoła), czy też darowizny na cele honorowego krwiodawstwa w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.

Jedynie 6% dochodu

Odliczyć można nawet całość przekazanej kwoty (lub wartości w przypadku darowizn rzeczowych), jednak trzeba pamiętać, że wysokość odliczenia nie może przekroczyć 6% uzyskanego dochodu. Co może być istotne w przypadku osób, które dokonały darowizny także na cele kultu religijnego lub krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi 6% limit dotyczy łącznej kwoty darowizn dokonanych na wskazane powyżej trzy cele.

Co ważne przy przekazaniu darowizny?

Podatnik może dokonywać odliczeń z omawianego tytułu, jeżeli wysokość przekazanej darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

W przypadków honorowych dawców krwi, którzy zamierzają odliczyć wysokość potencjalnego ekwiwalentu, zmniejszenia podstawy opodatkowania dokonają na podstawie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Podsumowując▪️▪️▪️

Do końca roku masz czas, aby przelać na rachunek bankowy darowiznę dla dowolnej Organizacji Pożytku Publicznego lub na rzecz kultu religijnego i zyskać na tym przy rozliczeniu PIT za 2018 rok.